Print denne side

Dannelse af faglige sociale netværk ved hjælp af web 2.0 teknologier


Lek2R, et kursusforløb, der omhandler dannelse af faglige sociale netværk ved hjælp af web 2.0 teknologier og anvendelse af disse i uddannelsessammenhænge.
Det er velkendt at mange, især unge, er vant til at anvende sociale sider på nettet i fritiden (web 2.0 teknologier). Unge har ligeledes gennem opvækst med medier opøvet omfattende kompetencer i brug af video, billeder og lyd uden for uddannelsesinstitutionerne, kompetencer som uddannelsessteder ikke har været gode til at bringe i spil i undervisningssammenhænge. Noget af årsagen til dette er formodentligt, at undervisere/lærere har haft vanskeligt ved at planlægge uddannelsesforløb med web 2.0 teknologier, da det dels kræver en del nytænkning/holdningsændring i forhold til læring og uddannelse, dels at vi alle har manglet erfaring med, hvorledes sociale netværkssider kan anvendes i faglig - eller uddannelsesmæssigt sammenhæng.
Det er baggrunden for, at dette kususforløb er sammensat af både tekster omkring idegrundlaget for forløbet, dvs. tænkning om faglige sociale netværk i uddannelsessammenhænge, og arbejde med opgaver i web 2.0 teknologier. Ideen er, at du gennem læsning af teksterne samt egne erfaringer i løbet af opgaverne, vil kunne tænke dig ind i, hvorledes du kan anvende sociale netværk (Web 2.0) i en faglig kontekst. – Altså, hvordan du kan planlægge undervisning indeholdende Web 2.0 teknologier og anvende dem i faglige og uddannelsesmæssige sammenhænge.
I gang med forløbet:
Kurset er struktureret således, at vi anbefaler dig først at læse de to introducerende tekster i menuen til venstre: "Introduktion" og "Undervisningsforløbet". Teksterne introducerer dig til baggrund, indhold og materialeopbygningen i kurset.
Se derefter på menupunktet "Undervisningsplan". Planen er dit overblik over arbejdet, du skal igennem. Fra undervisningsplanen er der linket til alle øvrige materiale i kursusforløbet. Planen er således dit overblik over, hvilke opgaver og tekster, du skal arbejde med og dermed det sted, du altid vil kunne vende tilbage til for at ”genvinde” fodfæstet.


uk vpn | logotipos para mi empresa

TabelGif.gif
Campus_Jungle.jpg
Fakta om kurset:
Undervisningsforløbets 2 sites
Forløbet ligger organiseret i to sites, som hænger sammen: Lek2r, som er undervisningsmateriale og Lek2rwiki (Til Netværket og vejledningsforum i menuen til venstre) som er den side, hvor du kan komme i kontakt med din vejleder og andre kursister samt aflevere opgaver.
NB. Lek2r (undervisningsmaterialet) er skrivebeskyttet. Lek2rwiki (arbejdsområdet) skal du tilmelde dig (Join) for at få skriverettigheder.
Undervisningsforløbets linksamling
De tekster, der linkes til i undervisningsforløbets materialer er samlet i en delicious bogmærkesamling: delicious/lek2r
Lektor Blommes Blog
Underviserne skriver en blog: Lektor Blommes Blog

external image 88x31.png
Content on this site is licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 License