Print denne side

Om YouTube

"YouTube er en populær webportal, hvor man frit kan dele sine videoklip. Brugere kan uploade videoer, se andres videoer og kommentere hinandens "film". Dog er det begrænset, hvor lange videoerne må være. Videoerne bliver vist ved hjælp af Adobe Flash-teknologi. Indholdet på siden varierer fra film- og tv-indslag, musikvideoer til amatøroptagelser og videoblogging." YouTube
Mon ikke de fleste har modtaget et link til en YouTube video f.eks. pr. mail ? Svaret er "vidst", at det kun er meget få, der ikke har prøvet det! I løbet af få år er YouTube blevet et utroligt besøgt og populært sted på nettet. Det mest anvendte internetsted, hvis man vil se videoer (af enhver slags) eller dele video med andre. En af årsagerne til den store udbredelse er, at Youtube har løst mange af de problemer, der var ved uploading og deling af video med andre over nettet. Baggrunden for disse problemer med netbaseret video var:
  • at der findes et utal af videoformater, codecs m.m., hvilket kan skabe problemer for den enklte medie/video - bruger
  • at video fylder voldsomt meget, d.v.s. at filerne bliver store, hvis ophavsmanden ikke har kendskab til, hvordan video komprimeres.

Disse forhold gjorde video uegnet til brug på nettet for "almindelige brugere". YouTubes tekniske løsning på disse to ”problemer” er, at videofilerne ved upload konverteres til et filformat, som kan afspilles i Adobe Flash Player. Hvilke videofilformater, man kan uploade på YouTube, kan ses på denne side.
XXXX
youtube.jpg

Youtube blev startet i 2005 af tre tidligere ansatte hos Paypal og fik i første omgang sin startkapital fra Sequoia Capital, der er et firma som har været med til at opstarte mange andre kendte internetsteder/firmaer, heriblandt Apple, Google og PayPal. Allerede i 2006 var YouTube så populær, at stedet blev opkøbt af Google. - Når man er på udkig efter web 2.0 teknologier, som skal anvendes i undervisningssammenhænge, er det en god ide at kende ejerforholdet for stedet, da det viser noget om, hvor stabilt stedet er og dermed, om man kan regne med, at det også eksisterer i en "rum" tid fremover.

På siden findes alle genrer indenfor video, lige fra tv - optagelser, musikvideoer, private optagelser af enhver slags og tegnede animationer. Man kunne sige, at der befinder sig et bredt "billede" af hele vores medieverden i dag. Det er således både professionelle og private, der anvender og deler videoer gennem siden. Der er mulighed for at gøre de videoer, man uploader private, således at kun inviterede personer kan se disse film, eller offentlige og således dele videoen med alle YouTubes brugere. Da det at indgå i fællesskaber og dele viden/billeder/video med andre er fokus i dette undervisningsforløb, er det også udgangspunktet i vores anvendelse af Youtube i forløbet/opgaveforløbet.

Det er væsentligt, at være klar over de betingelser, der er, når man uploader video og låner fra andre - altså YouTubes Terms of use. Her lige et par punkter, man bør være opmærksom på:
  • De videoer man uploader skal man selv have den fulde ophavsret over, det vil også sige, at hvis der optræder personer, bør disse have givet deres samtykke til at videoen offentliggøres.
  • Når en video er offentlig, afgiver man ikke sin ophavsret, men man giver YouTube rettighed til at distribuere videoen gennem YouTube, samt de enkelte brugere af YouTube ret til at se videoen og "embedde" den på eksempelvis en Wiki. I praksis betyder det, at man ikke må downloade en video, med mindre der er en download funktion på filmen - så har ophavsmanden givet tilladelse til det, men man må gerne "embedde" den på en anden side gennem den kode, som opgives under videoen, da videoen gennem embedfunktionen "fysisk" stadig ligger på YouTube.
  • Desuden skal man selvfølgelig være opmærksom på ophavsretten, som kort er beskrevet på siden om Creative Commons.

Eksempler på YouTube videoer

Chocolate rain
Her et par eksempler på forskellige videogenrer og fællesskaber i YouTube:
"Chocolate Rain" er et eksempel på et musiknummer/video, som gennem offentliggørelse på YouTube er blevet kendt og har skabt megen omtale. Musiknummeret er blevet set af mere end 54.000.000 mennesker, blevet omtalt i utallige (Amerikanske) TV - udsendelser, dannet grundlag for et utal af "remix" af andre musikere og således skabt et fællesskab. "Chokolate Rain" er et eksempel på en viral video (Wikipidiaens beskrivelse: "En viral video er en video, som bliver populær gennem deling med andre på internettet").

XXX
Jane Austen rap
Et skoleprojekt omhandlende Jane Austens novelle "Pride and Prejudice" remedieret og omskrevet til rap: "Pride and Prejudice, made easy".

XXX
Chemistry Teacher Rap
- Man kan finde både studerende og lærere/undervisere, der anvender f.eks. rap eller andre utraditionelle metoder/genrer i undervisningen. Her et eksempel på en kemilærer, der "rapper".

Prøv også at udforske YouTube kanalen "Ted Talks, ideas worth spreading" - Inspired talks by the worlds leading thinkers and doers. - Og til sidst Teacher Tube
XXXXXX

Hvorfor anvende Youtube i undervisning?

I det efterfølgende belyses spørgsmålet fra forskellige vinkler:
  • Man kunne også stille spørgsmålet lidt anderledes: Hvorfor ikke bruge de kompetencer mange børn/unge har i dag? - Hvor mange er vant til at bevæge sig rundt på nettet og klippe/klistre - remixe indhold. Unge er meget bevidste om de ”genrer”, der tilhører deres egen generation, et eksempel er Jane Austen rappen, som er vist i ovenstående YouTube video, hvor ældre litteratur "oversættes" til nye genrer, indeholdende både musik, billeder og lyd - og de kombinerer dette med en bevidsthed om klip og vinkler i billedet. I rappen får novellen en helt ny "digital fortælleform", et nyt æstetisk udtryk. Måske et udgangspunkt som ovenstående kunne motivere til interesse for undervisningen og diskussioner med/mellem unge omkring den ”genrebevidsthed”, de har udviklet gennem deres opvækst med medier.
  • EU rapporten: "Learning 2.0: The Impact of Web2.0 Innovation on Education and Training in Europe" omhandler web 2.0 og hvilken betydning sociale medier har for vores uddannelser og uddannelsessystem, samt hvordan især unge bruger medier idag. I afsnittet "New Millinium Learners" - dette årtusindes studerende, omtales unges mediebrug samt læringsstile. dette kombineres senere i rapporten med spørgsmålet om, hvilke kompetencer unge får brug for i fremtiden. Om dette årtusindes studerende (NML) står: "NML learners har komplekse læringsstile, kendetegnet ved deres ”lette” adgang og brug af digitale ressourcer. De er ”Digital litterate”: De tænker mere visuelt, og non liniært, de kan multitaske. I læringsmiljøer keder de sig nemt og har brug for en variation af stimuli. De forventer desuden øjeblikkelig feedback og anerkendelse. De er sociale, har teamspirit, er målorienterede og engagerede og forventer passende læringsressourcer, som passer til deres individuelle behov."
  • Henry Jenkins, belyser emnet ud fra begreber som "Convergens Culture" og "Participatory Culture" (Confronting the Challenges of Participatory Culture). I et interview siger Jenkins om mediekonvergens: "Mediekonvergens er ikke bare en teknisk proces, det er først og fremmest et kulturelt fænomen, der indebærer nye former for udveksling mellem producenter og brugere af medieindhold." Desuden er han af opfattelse at "Hver ny teknologi giver rige muligheder for menneskelig kommunikation og udvider i betydelig grad vores kognitive evner. Men på samme tid, er der altid et tab af nogle færdigheder, som har været værdifulde for os i fortiden. Vi befinder os i en sådan tid i øjeblikket – en overgangstid. Det er svært at se med sikkerhed alle de kompromiser, vi vil blive bedt om at gøre, men det er også klart, at det, der kommer, vil dramatisk øge vores evne til at skabe, for at lære, og at organisere."
    ”Spørgsmålet er, hvordan vi kan opveje de nye færdigheder med de gamle……” og "Vi har brug for studerende, der kan lære fra computere og fra bøger, snarere end at tvinge en falsk valg mellem de to. Vi har brug for unge, der kan favne og udnytte en række forskellige kognitive strategier til at konfrontere en række forskellige kilder til information og til at udtrykke sig på tværs af en række forskellige diskursive sammenhænge."
XXXX

Start en videokonto i YouTube

Det er ganske let at starte en YouTube konto:
Gå ind på YouTube og vælg punktet øverst på siden "Opret konto". du vejledes derefter gennem tilmeldingsproceduren. Når en konto er oprette kan upolading af video starte. I løbet af den procedure, der derefter følger, bliver man blandt andet spurgt om, man vil gøre videoen offentlig eller privat. Til højre er der en ganske kort hjælpevideo om uploading af film.

XXXX
Både dine egne videoer og andre Youtube videoer kan du lægge(embedde - indlejre) f.eks. på din blog. Hvordan det gøre ses på denne video.
På videoen glemmer de lige at: Inden du sætter din kode ind i bloggposten, skal du huske at have klikke på fanebladet "Edit HTML" i din blog.


Flere videoer fra Youtube om emnet:
Michael Wesch: An anthropological introduction to YouTube
Michael Wesch: A portal to media literacies
Digital Media and Learning
Henry Jenkins on digital media and learning
Are kids different because of digital media?

Litteratur om anvendelse af Youtube:
Mere hjælp til brug af Youtube: Facebook, YouTube og andre gratis sites, Af Kim Krarup Andersen
How to Do Everything with YouTube, af Chad Fahs
- Om hvordan man bearbejder en video i Moviemaker, således at den kan uploades på Youtube.