Print denne side

Om Wikipedia

- "Wikipedia is not a technical innovation it is a social innovation", Jimmy Wales on Wikipedia, fora.tv, Chapter 06

Wikipediaen er det bedst kendte wiki projekt. Projektet startede i 2001 og indeholder i skrivende stund 3,333,609 artikler på engelsk og over 100,000 artikler på dansk. Den skrives nu på 262 forskellige sprog og har 12,604,713 registrerede brugere (Wikipedia og Wikipedia statistik). Den er desuden en af de mest besøgte sider på nettet i USA kun overgået af Yahoo, Google, MySpace og eBay. Wikipedia drives af The Wikipedia Foundation, en non'profit organisation, og er - som Web 2.0 teknologierne generelt - i langt højere grad et socialt projekt end et teknisk projekt. Et social projekt, der handler om videndeling, men hvor pointen er, at det sociale ikke er inputtet, men outputtet:

"Imagine a world in wich every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That's what we're doing." Jimmy Wales

De fleste kender kun Wikipediaen fra brugervinklen, men det mest interessante ved den er i virkeligheden det, man kan lære af Wikipediaen om sociale netværk, - eller udtrykt på en anden måde: Om den kollektive vidensdeling/opbygning:

Wikipedia er et online brugergeneret leksikon. Til forskel fra de fleste leksika, er indholdet ikke ”kun” skrevet af eksperter, men derimod kan enhver deltage og skrive i den. De fleste mennesker har et eller andet emne, de interesserer sig for, eller et fagområde, hvor de har stor viden. Wikipediaen giver os alle mulighed for at dele denne viden med andre. Wikipedia er på mange måder et udtryk for den tankegang, der ligger bag det ”kollektive” begreb – som vi arbejder med i kurset. Den er dels skrevet af mennesker, der kommer forbi og opdager en fejl, dels af personer (også "eksperter"!) - som jævnligt sørger for at opdatere sider indenfor bestemte emner. Alle kan altså være med til at skrive. I din søgning på wikipedia kan det være, at du opdager, der helt mangler et emne, som du ved noget om, eller at du støder på temaer, som du kan bidrage med viden til (eller måske opdager du fejl i indholdet). Så står muligheden dig åben, - for at ændre og tilføje i teksten. Artiklerne/teksterne i Wikipedia bliver dog også jævnligt overvåget af redaktører, administratorer - og af brugere i almindelighed.

Weapons of masscollaboration

Wikipediaen er ikke blot et leksikon, det et ideologisk projekt med såvel en mission som en vision:
"Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That’s what we’re doing." (Interview i Slashdot).

Wikipedia_social.jpg

Jimmy Wales om Wikipediaen: se hele serien (spring dog introduktionen "01. Moderator Introduction" over).
Hvid text
JimboWales_reboot7.jpg
Grundlæggeren af Wikipediaen, Jimmy Wales ved Reboot 7, 2009.
Foto: Lis Faurholt

Vidensopbygning i Wikipedia

I en artikel i Videnskab.dk har Elisabeth Hoff-Clausen post.doc. ved Handelshøjskolen i Århus og forsker i tillid og troværdighed på nettet, skrevet en artikel om Wikipedia. Hun har interesseret sig for, hvordan vores vores opfattelse af viden ændres i takt med nye mediers udbredelse. Om det skriver hun:
"Almindelige mennesker har, blandt andet via leksika, vænnet sig til at tænke at viden er en fast og stabil størrelse. Men når de begynder at anvende eksempelvis Wikipedia, bliver det synligt, at viden altid er undervejs - vi omfortolker, forhandler og diskuterer den. I et netleksikon er der ikke én ekspert, men mange brugere, der skriver på artiklerne Diskussionen er synlig, man kan se rettelser og indvendinger, og derfor bliver det tydeligt at viden er til forhandling, og er en dynamisk størrelse."


Hvid text

Hvorfor er Wikipedia så "populær"

I artiklen "Understanding the Wikipedia Phenomenon: A Case for Agent Based Modeling" (licensbelagt materiale) argumenterer Myshkin Ingawalefor, at kun en Agent Based Model bidrager til en forståelse af Wikipediaens bidrag til viden om vidensdelingsystemers funktion. Den traditionelle forståelse af videndeling som altuisme og diffusion forklarer simpelthen ikke Wikipediaens succes. Ingawales kritik mod organisationspsykologiske teorier som analysemodel for Wikipediaen er, at

"Models based on aggregated top-level relationships between entities on and around wikipedia suffer from assuming relationships between these inteties as inputs to the wikipedia process, rather than emergent phenomenoa that evolve and change with the output." (p 82)

Dette argument er interessant i forhold til undervisning, idet undervisning ved hjælp af Web 2.0 teknologier netop ikke handler om at "skrive tekster", men om at opnå læring i fællesskab med andre. Myshkin finder, at Fun, Idea, Ideology, Values, Understanding, Enhancement, Protective, Career and Social er de motiverende faktorer (i denne rækkefølge).

Troværdighed

Ikke mindst i akademiske kredse har der været en vis mistillid til Wikipediaens validitet. Der er stadig undervisere, der ikke accepterer Wikipedia som en valid kilde. I 2005 foretog tidsskriftet "Nature" en undersøgelse af 42 artikler fra henholdsvis Wikipedia og Encyclopedia Britannica inden for de samme emner (licensbelagt artikel.) Den viste at, Wikipedia i gennemsnit havde 4 unøjagtigheder per artikel, mod Britannicas i gennemsnit 3! Et resultat, hvis budskab i virkeligheden er, at man altid skal tjekke sine kilder... selv Encyclopedia Britannica! Se desuden Det kongelige Biblioteks tekst/vurdering af Wikipedia

For Wikipediaens vedkommende er det desuden vigtigt, at man undersøger:
  • hvor længe artiklen har eksisteret
  • hvor mange, der har foretaget rettelser
idet sandsynligheden for, at fejl er opdaget og rettet, er større jo ældre artikler er og jo flere gange den er editeret. Nye og uredigerede artikler bør man se med skepsis på.

Kom godt igang


Wikipedia:
Verifiability and Neutral point of view
Hvid text

Wikipedia:
How to Create a Wikipedia Article
Hvid text

Wikipedia:
How to Edit a Wikipedia Article

Litteratur
Don Tapscott and Anthony Williams: Wikinomics, Atlantic Books, 2008 (1. udg 2006)
Nature news article "Internet encyclopaedias go head to head" (Nature 438, 900-901; 2005)
Wikipedia bedre end sit rygte! : Sammenligning i Nature med Britannica
Mai Aggerbeck, Lis Faurholt: Informationskompetence går nye veje, REVY, Vol 33, No 4 (2010)
"Det er ligesom at gå til spejder", Weekendavisen, Kultursektionen, 28. januar 2011 (EMU, Infomedia, kræver SkoDa login)