Print denne side

Undervisningsforløbet

Lost in social space

Det allervigtigste i anvendelsen af Web 2.0 teknologierne er det sociale aspekt, men det er netop også det, der er vanskeligst at forstå og forklare. Som Ryberg, Dirckinck-Holmfeld og Jones fremhæver i konklusionen i artiklen "Catering to the Needs of the "Digital Natives" or Educating the "Net Generation"?" er det vigtigt af at underviserne både overvejer og tydeligt kommunikerer undervisningens hvad, hvorfor, hvordan, når Web 2.0 teknologierne integreres i et undervisningsforløb.

Selvom mange unge studerende i dag har netværkskompetencer, stammer deres erfaringer fra fritidslivet, og de har ofte vanskeligt ved at give disse kompetencer en faglig vinkel. De sociale medier, de unge anvender er desuden ofte medier, hvor det er underholdning, der udgør det overvejende indhold: iTunes, YouTube, Facebook, mens oplagte akademiske sociale værktøjer som sociale bogmærker og andre måder at dele faglige ressourcer på, ikke er så velkendte.
Der ligger således en opgave i at introducere de Web 2.0 teknologier, der er oplagte "faglige værktøjer". Den største udfordring består dog ikke i teknologierne, men i at se og forklare nytten af forskellige former for fagligt sociale grupperinger. For at kunne besvare dette spørgsmål kommer en anden konklusion fra artiklen af Ryberg, Dirckinck-Holmfeld og Jones ind som en forudsætning, der først skal tages stilling til: hvordan er arbejdet med Web 2.0 teknologier implementeret i hele uddannelsesinstitutionen? Er det ønskescenariet, hvor visionen er, at alle studerende skal have en faglig profil, og hvor uddannelsesbiblioteket supporter arbejdet med en sådan, eller er det en enkelt ildsjæl i undervisergruppen, der vil introducere et enkelt hold til området? Uanset hvilken kontekst arbejdet indgår i, skal begreberne "Gruppe", "Netværk" og "Kollektiv" defineres og kommunikeres, hvis ikke studerende skal fare vild i "social space".

Group, network, collective

I artiklen "Lost in social space: Information retrieval issues in Web 1.5" definerer Jon Dron begreberne group, network, collective:

"Groups
Groups are the traditional organizational context of educational communities or classes, typically having a well-defined membership, a clear focus, a hierarchical composition and a distinct border between activities of the group and those of the larger community. This kind of grouping is well supported in Elgg, which enables the creation (by anyone, not just by teachers) of separate and potentially closed group spaces in the form of Communities.

Networks
The ability to link others as friends or to join more or less formal communities on an ad hoc basis creates a network of relationships between people and the groups of which they are a part, going well beyond the formal groupings formerly found in online formal educational communities. Being part of a network is often a weaker, less readily classifiable relationship than membership of a group. Networks can evolve, sometimes quite surprisingly. We may follow links to friends who have friends who have friends with interests that spark new ideas and connections. We may drift in and out of communities, sometimes actively engaging, often peripherally participating, frequently lurking. Discovery of networks can be facilitated through software that identifies similarities, typically through similar tagging behaviour and subject matter. This leads us to our final aggregation: the collective.

Collectives
Even more tenuous is our connection with collectives. Collectives are characterised by software-mediated aggregation: they are not about connections, but instead are formed by grouping people and their largely independent activities into sets. A typical product and instance of a collective is the tag cloud. Use of tags by more than one (often unconnected) person leads to tag clouds showing text with different emphases depending on popularity of the tag. We thus see a snapshot of an aspect of the collective mind. Following tags in a larger typeface leads us to individually created resources and may lead us into networks and groups. Elgg offers rich support for tags and fairly flexible ways to use and show tag clouds. Other collective instantiations include collaborative filters, search engines employing variations on the PageRank algorithm and group rating systems. In each case, software combines the implicit or explicit behaviours and opinions of the many to offer an emergent structure which is not determined by a single designer and which cannot easily be predicted in advance."
Den indbydes sammenhæng mellem gruppen, netværket og det kollektive viser Jon Dron i følgende illustration:

JonDron.jpg
Det første spørgsmål, du som underviser eller bibliotekar således må stille dig i dit konkrete forløb, er: hvem er gruppen, hvem er netværket og hvem er det kollektive?

I dette undervisningsførløb er gruppen det hold, der samlet starter på modul temaet "Dannelse af sociale faglige netværk ved hjælp af Web 2.0 teknologier", netværket er alle de deltagere, der uanset hold har (og fremover vil) deltage i undervisningen, og det kollektive er alle brugere af internettet.
I det følgende redegøres der for, hvilke aktiviteter undervisningsforløbet omfatter, og hvorledes disse med udgangspunkt i det personlige (Me) ses ind i strukturen gruppe/netværk/det kollektive.

Undervisningsmaterialer og aktiviteter

Omdrejningspunktet for hele forløbet er din faglige profil. Du vil blive sendt ud at arbejde i forskellige sociale teknologier, men de vil alle sammen blive relateret til din faglige profil. Din profil er således hele tiden koblingen til din gruppe, dit netværk og det kollektive.

Me
Din personlige blog er "Me" - din faglige profil.
Centralt i dette tema er oprettelsen af din egen, helt personlige blog. Denne blog kommer gennem forløbet til at fungere som en faglig profil, idet de Web 2.0 teknologier, vi derudover arbejder med trækkes ind og vises frem i bloggen i form af f.eks. Widgets og MashUps. Når du har etableret din blog, skal den således umiddelbart give læseren en fornemmelse af, hvilke faglige områder, du har interesse for og styrker i.
Vi har valgt at anvende blogger.com til din faglige profil vel vidende, at mange uddannelsesinstitutioner i dag har LMS'er, der ofte indeholder en profil funktion. Årsagen til vort valg er dels, at det er en god måde at lære bloggens mange muligheder at kende, men også, at alle kan oprette en blog i blogger.com, og det således er en mulighed for alle, uanset hvilken institution, du måtte arbejde i. Desuden er blogger.com's åbenhed ud mod hele verden en fordel. Alt for mange Web 2.0 projekter taber det Web 2.0 agtige perspektiv ved at blive lukket inde i indhegnede institutionssammenhæng. Ligesom der skal et vist antal mennersker til, før der er tale om en gruppe, kan "netværk" og "det kollektive" også blive så begrænset i antal, at disse begreber ikke giver mening.

Group
Gruppen er i dette forløb de aktuelle, aktive studerende, altså de studerende, der i øjeblikket er i gang med dette tema i diplommodulet. Hvem de er, kan du til enhver tid se i din vejleders blok, hvor der vil være links til deres blogs.

Network
Lek2Rwikien er "network" - det faglige netværk af alle nuværende og kommende studerende på dette modul, en slags alumne netværk.
I denne wiki skal alle deltagere lægge et links til deres profil (blog), således at Wikien bliver netværkets "telefonbog". Desuden bliver du gennem forløbet i nogle af opgaverne bedt om at bidrage på forskellig vis til den ressourcebank, Wikien på sigt gerne skulle blive for os alle. Der er et utal af Web 2.0 teknologier, og der kommer hele tiden nye til, ved fælles hjælp vil denne ressourcebank blive et nyttigt redskab, hvor vi hjælper hinanden (og de, der måtte komme forbi Wikien) med at få inspiration til nye værktøjer samt en kollegial vurdering af deres anvendelse i underviningsøjemed.

Collective
Det kollektive er adgangen til alle internettes brugere, deres anbefalinger og de ting, de har fundet på nettet.
Alle dine "Widgets": delicious (social bogmærker), flickr (dine photoressourcer), Library Things (de bøger du læser) osv. osv. ligger i din blog og bidrager til din profil, men brugen af dem retter sig ud mod alle internettets brugere, og du vil gennem dine egne aktiviteter få adgang til andre mennesker - deres ressourcesamlinger og anbefalinger og ikke blot til databaser som søgning i Google blot er.
Endelig er en af opgaverne et bidrag til Wikipediaen. Dels for at du skal mærke den ganske særlige arbejdsform, det er at bidraget til en forfatterløs tekst, dels fordi netop Wikipediaen er et oplagt eksempelt på, hvad det kollektive kan, når der er rigtig mange deltagere. Wikipediaen er desuden en oplagt og lidt overset mulighed i undervisningssammenhæng.

Tags
I alle de Web 2.0 teknologier, du skal bruge (under forløbet), skal du tagge de ressourcer, du lægger ind, og du skal altid tagge med henblik på undervisningsforløbets strukturering i gruppe, netværk, det kollektive. Dvs. alle dine ressourcer skal have mindst 2 tags:
  • Lek2R (undervisningsforløbets generelle betegnelse)
  • Kategori (se teksten Folkonomy)

Privat vs offentligt

Der kan være grunde til at beskytte aktiviteter bag password, så kun deltagere kan se indholdet og aktiviteterne, men vort udgangspunkt er principielt, at kun, hvor der er en årsag til at bekytte med pasword, skal passwords anvendes! Hvis vi mener videndeling alvorligt, skal anvendelsen af password holdes på et minimum og kun anvendes, hvor der er grund til det. Der er dog også andre gode grunde til at lade materialer være offentlige end videndeling. For studerende betyder det, at et materiale ligger offentligt tilgængeligt ofte at såvel ambitionsniveauet som motivationen stiger.

Alle materialer og aktiviteter til dette kursus er således offentlige. Alle kan læse alt - og her er alle "det kollektive", altså alle internettes brugere. Der anvendes kun password i et enkelt tilfælde: i adgangen til at skrive og rette i teksterne til undervisningen (Lek2R). Disse tekster er dog alle belagt med Crative Commons licensen "Del På Samme Vilkår", hvilket betyder, at vi lader andre ændre, bearbejde eller bygge videre på teksterne, dog må brugeren kun videresprede det resulterende materiale (værk) under en identisk licens. Det betyder også, at du må kopiere og omforme vore tekster og materialer til din egen undervisning. Mange af materialerne er netop fremstillet med henblik på, at du kan bruge dem direkte.

Undervisningsplan - dit overblik

For at du hurtigt kan få et overblik over forløbet, er der udarbejdet en undervisningsplan, hvoraf det f.eks. fremgår hvilke aktiviteter, du forventes at deltage i, hvilke opgaver du skal løse, og hvilken feedback, du kan forvente.

Teknologier

- nogle teknologier, du vil komme til at arbejde med
Campus_Jungle.jpg
CampusElementer.jpg
TabelGif.gif

Haven og junglen

- tankerne bag illustrationen
’Bygningerne’ på illustrationen ejes af @venture.Her ligger alle undervisningsmateriale (Lek2R) og i tilbygningen holder netværket (Lek2R Wikien) til.
Blogs, delicious, Library Things, flickr, YouTube og hvad der kommer til hen ad vejen ejes af den enkelte studerende. Ingen siger alle studerende skal have det samme, eller at hver enkelt skal have det hele. Hver enkelt studerende må finde ud af, hvad hun/han individuelt finder sig bedst tilpas med. Kun en blog, en delicious konto og en Library Things konto skal alle have for at deltage i undervisningen.
Vejlederen (Lærer-Bloggen) 'vandrer' rundt i landskabet, og som det fremgår af illustrationen, er der sikkert hjørner i Campus'en, som underviseren ikke får øje på. Sådan er det bare.
Den stiplede linie (RSS feeds) er hegnet, der adskiller haven (undervisningsforløbet) fra junglen, der omgiver den. Fra junglen kan man få sig et kik ind over haven, og kan man finde lågen, er man velkommen indenfor.
Der er desuden elementer i illustrationen, som vi ikke har identificeret endnu - det kan være det bliver en sandkasse, en kompostbunke, noget ukrudt og måske endda en losseplads.... nu må vi se.......

Litteratur til dette afsnit
Thomas Ryberg, Lone Dirckinck-Holmfeld & Chris Jones: Catering to the Needs of the "Digital Natives" or Educating the "Net Generation"?
Dron & Anderson: Lost in social space: Information retrieval issues in Web 1.5"
Christian Dalsgaard (2010): Internettet som personaliseret og socialt medie

Litteratur

Der er flere typer litteratur i tilknytning til forløbet. Dels er der alle undervisningsteksterne hypertekster, dvs. rygdækningen i teksten, som der linkes direkte til, dels anbefales en lang række tekster, overvejende online tekster, men også enkelte bøger og materialer fra licensbaserede databaser til yderligere læsning. Alle disse henvisninger er samlet i en delicious, der hører til forløbet.
Mens det forventes, at du har læst alle undervisningsforløbets tekster, dvs de tekster, der linkes til i undervisningsplanen, er den øvrige litteratur forslag til videre læsning, og du skal selv sortere i, hvor du har blanke områder, der skal fyldes op, eller hvor du har en særlig interesse i at læse mere. Ingen forventes at læse alt, men alle forventes at læse en del.