Print denne side


LibraryThing_Logo_medium.png

LibraryThing

LibraryThing er et socialt medie, gennem hvilket det er muligt at finde, gemme og organisere viden om bøger i fællesskab med andre, ved at tagge, anmelde og anbefale bøgerne i LibraryThing. LibraryThing er kort fortalt et elektronisk og virtuelt bibliotek med et brugerskabt univers, hvor det er muligt at finde ligesindede gennem bogtitler.
LibraryThing på Wikipedia
LibraryThings ophavsmand, Tim Spalding skabte LibraryThing i 2006, og kalder det også "social cataloging". Han henviser til at brugere nu selv kan skabe deres eget personlige, virtuelle bibliotek med bogtitler, og tildele bøgerne tags, hvilket tidligere var forbeholdt bibliotekarer.
Se videoen til højre fra YouTube, hvor Tim Spalding fortæller om "social cataloging" og LibraryThing. Bemærk: der er 6 videoer - næste video i serien findes øverst til føjre under "Forslag".

(Klik nederst i højre hjørne af
videoen (Watch on YouTube) for at se den i større format.)
Bogtitlerne hentes til LibraryThing, som er en fælles database (Mashup), fra Amazon og de biblioteker, som er tilsluttet LibraryThing, samt de bøger brugerne har oprettet i LibraryThing. Den omfatter mere end 40 millioner bøger. De fleste af bøgerne er engelskssprogede, men der findes også en del danske titler. Der findes både faglitteratur og skønlitteratur, som man kan katalogisere og netværke med gratis i LibraryThing. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis man katalogiserer mere end 200 bogtitler, er det ikke non-profit længere.

Gennem Library Thing er det som sagt muligt at søge efter bøger, og dele viden med andre som har læst det samme, og få inspiration til videre læsning ved at se, hvad de i øvrigt har læst. Med andre ord forbindes mennesker i den sammenhæng ved hjælp af de bøger de har interesse i. Det kan være bøger de har læst, gerne vil læse eller ejer. Det er muligt at have en dialog med ligesindede og blogge om bøgerne, danne sine egne interessegrupper, deltage i allerede dannede grupper, eller ”kigge med” i samtalerne. (Farkas 2007).

På LibraryThing kan man også skabe sin egen faglige profil, men det er helt op til en selv i hvilket omfang man foruden bogtitlerne ønsker at ”dele sig selv” med andre. Man kan linke til sin faglig profil på sin egen blog og dermed vise, hvilken litteratur man er optaget af; hvad der karakteriserer de interesser man har eller hvad man arbejder med. Det er muligt at få lidt gavn af den videndeling som finder sted uden at oprette en personlig profil, ved at se med i LibraryThing ved at bruge søgefunktionen og klikke sig rundt via bøgerne i Library Things uendeligt mange stier. Men det er ikke muligt at filtrere, gemme og organisere viden med andre, hvis man ikke er oprettet som bruger. Det er kun muligt at deltage fuldt ud og oprette et bibliotek, når man opretter sig som bruger. Det er vigtigt at deltage og handle i netværket gennem taggene, hvis man som bruger gerne vil være en del af netværket, og en erfaring vil være, at når man giver noget til netværket får man mindst lige så meget igen.

Det er ikke muligt at læse bøgerne på libraryThing, der er kun tale om metadata/bibliografiske data som f.eks. forfatter, titel emne, foruden de brugergenerede tags, anmeldelser, anbefalinger og bøgernes forsider. Det er til gengæld ofte muligt at se dele af bøgernes indhold på Google Books, da mange af bøgerne findes her. (Primært de engelssprogede). Hvis man søger videre efter de fundne bogtitler på Gooogle Books (det kan lade sig gøre gennem LibraryThing), er det i mange tilfælde muligt, at få adgang til at læse store dele af bøgernes indhold, da det ligger frit tilgængeligt på Internettet.

Hvorfor bruge LibraryThing i en læringssituation?

LibraryThing kan bruges til at finde og filtrere viden i samarbejde med andre, og derigennem udvikles de kompetencer det kræver at begå sig i de sociale mediers nye vidensstrukturer. Med de sociale medier det er muligt at tænke undervisning, bibliotek og det at være studerende, elev eller bruger i det hele taget sammen på nye måder. LibraryThing er er et eksempel på et alternativ til "den gamle" måde at tænke bibliotek og informationsøgning på. Enhver kan i den optik blive "sin egen bibliotekar", og forbinde sig med andres "biblioteker" (eller omvendt) og derigennem videndele med andre brugergenerede videnssamlinger. Billedligt talt lægges væggene til det traditionelle fysiske bibliotek ned, og der er udsyn så langt øjet rækker. Det er væsentligt at man i dag udvikler de kompetencer der hører med til de sociale medier f.eks. at kunne organisere viden, handle i viden og researche viden på nye måder; samt evne til at indgå i forskellige typer at virtuelt netværkssamarbejde.

De sociale medier er velegnede til at understøtte en læringsforståelse og tankegang, som bygger på projektformer og andre typer af videnstilegnelse, hvor den lærende er ansvarlig for sin egne læring og vidensprocess eller læreprocesser, hvor man sættes fri til at skabe eller konstruere i læringsprocessen. Det er en læringsforståelse, det også mediemæssigt er muligt at realisere gennem de sociale medier. Ud over de collaborative muligheder, er der i de nye sociale medier også en anerkendelse af, at de uformelle strukturer kan skabe værdi. Det gælder om at gentænke og bruge form og indhold på nye måder i læringssituationer, når nye vidensformer, vidensmedier og muligheder for vidensdeling er en realitet. (Dalsgaard 2010).

Fokus flyttes til brugerne og der skabes læring og mening ved at aktivt at handle og gøre sig synlig i de virtuelle netværk. Studerende på videregående uddannelser, vil sikkert kunne have glæde af at opbygge faglige tagnetværk i studietiden og tilegne sig kompetencer i at navigere, holde sig opdateret med ny viden og finde inspiration, som de fremadrettet kan bruge i deres arbejdsliv. Det giver mening i forhold til begrebet livslang læring, og spørgsmålet om, at finde måder at navigere på i uformelle burgerskabte vidensstrukturer.

Inspiration til brug af LibraryThing:

LibraryThing in The Classroom

The teachers Buzz

Andre bogfællesskaber:

Shelfari
What should I read next

Litteratur:

Christian Dalsgaard (2010) Internettet som personaliseret og socialt medie
Christian Dalsgaard (2006) Social software: E-learning beyond learning management systems
Meredith Farkas (2007) Social Software in Libraries

Afslutning på opgave 6