Print denne side

Om Creative Commons

"Creative Commons (CC) er non-profit organisation med hovedkvarter i San Francisco, Californien, som helliger sig at udvide mængden af kreative arbejder, der er tilgængelige og legale at viderebearbejde og dele med andre. Organisationen har frigivet adskillige Copy right licenser kendt som Creative Commons licenser, de er gratis for offentligheden. Disse licenser tillader skaberene af værket (ophavsmanden) at meddele, hvilke rettigheder de beholder samt hvilke de frafalder og dermed giver andre mulighed for at bruge eller viderebearbejde." Creative Commons
Som underviser/lærer står man ofte i den situation, at man føler en uklarhed omkring hvilket materiale (billeder, tekst, video og lyd), produceret af andre, der må anvendes i undervisningssammenhænge, hvor der "jo" er tale om en form for offentliggørelse af et værk. Vi beskæftiger os i denne forindelse således ikke med privat brug af værker. Årsagen til denne usikkerhed er naturligvis ophavsretten, som grundlæggende går ud på, at man ikke må anvende andres arbejder uden samtykke fra ophavsmanden (i mange tilfælde også producenten af bogen, billedet, tv udsendelsen, filmen o.s.v.). Dette er også grunden til, at dette afsnit både vil tage lidt fat i selve ophavsretten men især Creative Commons licenser, som jo netop er et tiltag, der har til hensigt, at vi kan dele arbejder og viderebearbejde hinandens tekst, musik, billede, video og lyd - hvilket må være grundlæggende vigtigt i et videnssamfund.

Ophavsretten

Ophavsret.dk
Efterfølgende er kun ganske kort beskrevet nogle punkter, man bør være opmærksom på i forhold til den danske ophavsret. Her er selve bekendtgørelsen af lov om ophavsret.
1creative_Commons.jpg
 • Den person der har frembragt værket, udført præstationen eller taget det fotografiske billede har de personlige rettigheder til værket.
 • Producentrettigheder - producentbeskyttelse: Den juridiske person, det selskab, der står økonomisk bag fonogrammet, filmen, tv-programmet har rettighederne.
 • Værker, der er ophavsretligt beskyttet kan være litterære og kunstneriske værker (herunder musik og film), men også praktisk orienteret værker er beskyttet af ophavsretten.
 • For at et værk kan være beskytte, er der et krav om, at det skal have "værkshøjde" - det vil sige, at det skal være udført gennem et selvstændig, skabende arbejde.
 • Rettighederne består af eneret til at fremstille eksemplarer af det og til at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse.
 • Det er ingen betingelse for ophavsretslig beskyttelse at værket har et Copyright-mærket ©.
 • De ideelle rettigheder, droit moral, har to forgreninger: For det første har ophavsmanden krav på at få sit navn angivet ved brug af værket. For det andet må værket bl.a. ikke ændres på en måde, der er krænkende for ophavsmandens anseelse eller egenart som kunstner. Ophavsmanden kan kun i begrænset omfang frafalde sin droit moral.
 • Ophavsretten varer som hovedregel indtil 70 år efter ophavsmandens dødsår, dvs. i ophavsmandens levetid plus 70 år. Droit moral-beskyttelsen er dog principielt evigtvarende. Hvad er ophavsret

Altså ganske kort sagt: Alt hvad man møder i sin dagligdag, lige fra bøger til film, billeder, tekst, musik har en ophavsretslig beskyttelse. Dette har især betydning i forhold til internettet, hvor alt, hvad man møder, således er beskyttet af ophavsretten, ligegyldigt om det er "super nemt" at downloade billedet, teksten, filmen. - Dette er gældende med mindre ophavsmanden frafalder nogle af sine rettigheder, og det er lige netop her Creative Commons Licenser har sin betydning.
Kulturministeriets side: Infokiosk om Ophavsret

Creative Commons

Ide-baggrund
Organisationen blev grundlagt i 2001 af Lawrence(Larry) Lessing, Hal Abelson og Eric Eldred med støtte fra Center for Public Domain og 2002 blev de første Creative Commons licenser offentlige. Allerede i 2008 blev det anslået at 130 millioner værker var blevet offentliggjort med en Creative licens. Alle tre grundlæggere har en interessant baggrund for at starte arbejdet med skabelsen af Creative Commons licenserne, men her vil vi beskæftige os med Larry Lessings baggrund og tanker bag licenserne, da de siger lidt om hele gruppens ide med arbejdet. Larry Lessing, (blandt andet)"Professor of Law at Harvard Law School", holdt i årene 2001 - 2002 en række foredrag med emnet: Free Culture, hvor den grundlæggende ide var:
 • At kreativitet og innovation altid bygger på fortiden.
 • At fortiden altid prøver at kontrollere den kreativitet, som bygger på den.
 • Frie samfund muligør fremtiden ved at begrænse fortidens magt.
 • Vores samfund bliver, - set i det lys, et mindre og mindre frit samfund.

Larry Lessing om hvordan kreativitet inspirerer andre til at bygge videre på det, de har oplevet, set eller læst.
Han beskriver i løbet af foredraget hvorledes ophavsretten har ændret sig over tid (historisk set) og hvordan lovgivningen efter hans mening nu har udviklet sig til at være beskyttelse af økonomiske interesser, - endda i så høj grad, at der er fare for vores fremtid og udvikling (al kreativitet bygger på fortiden). Dertil kommer, at vores digitale muligheder i dag ikke passer til lovgivningen. Da der også tidligere i historien er blevet lovgivet ud fra almindelig sund fornuft, kunne det måske være på tide at overveje det nu. Som eksempel på dette giver han rettigheden til at eje land og hvor mange meter op i "luften" denne rettighed gælder for landejere. Da flyvemaskinen kom til blev man nødt til at ændre denne lovgivning (i USA). Larry Lessig betragtes af mange som en "aktivist" og talsmand for en hel bevægelse, der kæmper for fri kultur -"shared culture" og som talsmand for den tankegang, der ligger bag web 2.0, Social software, user generated content og remix af indhold. Hele hans foredrag kan høres her (og ses i en powerpoint) og her er et transscript af foredraget. Efterfølgende kan du se flere YouTube videoer med Lessings tankegang eller omhandlende emnet:Getting the Network the World Needs Hvordan kreativitet bliver kvalt af loven Larry Lessig selv udsat for remix Free culture remix. Wikipediaopslag: Free culture movement


Om licenserne

Creative Commons licenserne er ikke vanskelige at lægge på et personligt arbejde og kan anvendes både på nettet og på værker (dokumenter/tegninger/bøger, musik osv.) som udprintes/trykkes/optages. Der er 6 grundlicenser, som kan sammensættes på forskellig vis, efter eget ønske. Licenserne kommer således til at spænde over alt lige fra "all rights reserved" til "Public domain" - den mest omfattende fraskrivelse af rettigheder. Gå ind på Creative Commons danske hjemmeside, vælg fanebladet "Hvad er CC?" og læs der om, hvordan du kan sammensætte og vælge den licenstype, du ønsker. Hvis den skal lægges på et "fysisk" dokument, er der en lidt anden fremgangsmåde, som også står beskrevet på CC Danmark. - Se her til højre en video om Creative Commons.

Se også siden om CC i undervisning, hvor der f.eks. er forskelligt materiale til at præsentere Creative Commons licenser i undervisningen.

Bemærk: Hvis man låner arbejder fra andre udgivet under en Creative Commons licens, må man kun videregive det under den samme licens (altså f.eks. lægge den på bloggen under den samme licens). Desuden skal man altid skrive hvem, der oprindeligt har lavet værket (de ideelle rettigheder - droit morale).

XXX

Efterfølgede er yderliger materiale omkring lovgivning/e-læring og medier
Forskningsnettet om e-læring, medier og lovgivning
Forskningsnettet om Creative Commons

Søgning på arbejder udgivet med Creative Commons licenser (ud over selvfølgeli Flickr, YouTube m.m):
Creative Commons side hvor man kan søge på værker udgivet med en Creative Commons licens
List of works med en Creative Commons License
Wikiquote
Wikisource dansk
Wikisource engelsk
Wikimedia Commons engelsk
Wikimedia Commons dansk
Wikinews engelsk
Wikinews europa