Print denne side

Om Blogs

"En blog (eller weblog) er en hjemmeside, som opdateres jævnligt med korte tekster (kaldet indlæg eller poster), som regel med den til enhver tid nyeste øverst. Der er ofte mulighed for, at læserne kan kommentere de enkelte indlæg. Indholdet kan variere fra det personligt dagbogsagtige til det politisk debatterende eller tematiske."
Wikipediaopslag: Blog

I Wikipediaens definition ses bloggen således som et medie, mens definitionen på en "Weblog" i the Oxford English Dictionary er defineret som en genre:

A frequently updated Web site consisting of personal observations, excepts from other sources, etc., typically run by a single person, and ususally with hyperlinks to other sites; an online journal or diary."

Hvad begge definitioner synes at lægge mindre vægt på, er det sociale aspekt i blogs. I modsætning til en hjemmeside er blogs ikke blot publicering, enetale og puslen om layoutet - blogs er en social aktivitet, hvor man ikke kun skriver sin egen blog og fast læser andres blogs, men også deltager i andres blog. Denne deltagelse kan have flere former: man kan direkte kommentere i bloggens kommentarfelt, men man kan også linke fra sin egen blog til andres blog, enten som permanente links (link liste i bloggen, kaldet blogroll) eller som et hyperlink i et af ens egne indlæg til et konkret indlæg i en andens blog.

Det er her bloggen har sin styrke. Mange har deltaget i elektroniske fora og har mærket den trådede diskussions spændetrøje. Trådede diskussioner er som møder med en mødeleder og en talerække og som sådan gode nok til den type samtaler, men de fleste samtaler foregår nu engang ikke i mødeform. Bloggens kaotiske netværk er meget mere lig en f2f samtale.

Denne løbende kommunikative proces og den særlige mulighed for dialog som disse klynger af bloggere åbner op for beskrives af Lektor, ph.d. Center for Playware, Danmarks Tekniske Universitet & Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, Carsten Jesseni en glimrende artikel fra 2005, hvor forskellen på elektroniske konferencer og blogs netop fremhæves: Blogs og online-undervisning. Introduktion til et asynkront, dialogisk kommunikationsværktøj
TabelGif.gif


Klik nederst i højre hjørne af
videoen (Watch on YouTube) for at
se den i større format.

Kom i gang med at blogge

Om man vil kaste sig direkte ud i at skrive sin egen blog eller læse om at blogge, inden man opretter sin egen blog, er nok en temperamentssag. I skrivende stund giver en Googel søgning på "om at blogge" ikke mindre end 8.020 hits. Men det kan ikke siges tydeligt nok: den eneste måde at lære at blogge på, er at blogge selv samt følge udvalgte blogs. Her skal man være opmærksom på, at blogs skal læses over tid. Man får ikke meget ud af at læse et enkelt indlæg i en blog på samme måde, som man besøger en hjemmeside for at hente information. Det processuelle aspekt er bloggens væsen og kun ved at være "fast læser" af andre blogs, opnår man indsigt i denne form for kommunikation på nettet. Det gælder ikke mindst for undervisere - de må selv i gang med at blogge, inden de igangsætter blogprojekter! Der er her tale om en helt ny genre for en underviser, der via sin uddannelse og sin profession sikkert er vant til at skrive opgaver og evt. artikler, men for hvem den personlige kommunikation er kendetegnende for den verbale samtale, ikke den skriftlige. Underviseren er stadig faglig i sin kommunikation i en blog, men ikke udelukkende faktaformidlende. Det er en underviser jo heller ikke i et klasseværelse. Fagligt engagement og personlig fremtræden er kvaliteter i en blog, ganske som de er det i et klasseværelse.

En blog event

Et konkret eksempel på et undervisningsforløb, der anvendte blogs, er et forløb i pædagoguddannelsen på UC Syddanmark i 2006. Blog event'en var et afgrænset forløb, hvor Carsten Jessen var "Gæstelærerblogger " i en uge. Såvel studerende som underviserne i faget Multimedie bloggede løbende gennem flere semestre, men i en intens uge var Carsten Jessens blog centrum for en debat med den lidt provokerende titel: "Kan børn bruge nettet for lidt?".

Her er et enkelt indlæg samt tilhørende kommentarer - både i denne blog og de studerendes blogs imellem - tegnet op. Hver "boks" repræsenterer en blog (hhv. gæstelærerens, studerendes og underviserernes), og pilene illustrerer kommentarer bloggene imellem.
Bemærk de tre "bokse" nederst i illustrationen. Det er tre bloggere, der udelukkende deltager i samtalen via kommentarer i underviseren, Lis's blog. Disse tre bloggere er ikke studerende på det aktuelle hold, men to forhenværende lærerstuderende samt en forsker fra Ålborg Universitet!
Muligheden for at skrive i det offentlige rum og ikke udelukkende bag institutionens passwordbeskyttede elæringssystemer, skal også fremhæves som en kvalitet ved blogs. Mange LMS'er har i dag blogs integreret, men uddannelserne bør overveje ejerskabet til teknologierne nøje, før de tages i brug. Der er oplagte fordele ved at have institutionsejede, fortrolige, lukkede rum, men der er sandelig også fordele ved at lade studerende have ejerskab til teknologien og lære dem at kommunikere fagligt ude i det offentlige rum.

I eksemplet er der 20 kommentarer til Carsten Jessens indlæg. Det skal man endelig ikke forvente hver gang! Rent faktisk skal der arbejdes meget hårdt for at skabe en kultur i en uddannelse, hvor studerende kommenterer hinandens indlæg. Der sker desværre noget, når skriftligheden sætter ind. Så dukker alle de gamle vaner helt tilbage fra folkeskolen pludselig op: læreren er den eneste, man skriver til og den eneste, der er i besiddelse af en rød blyant/ret til at vurdere.
Netop ordet "vurdere" er centralt her! Beder man studerende blogge som en slags "akademisk" skrivning eller opgaveaflevering, er der jo kun vurderingen som mulighed. Så er teksten lukket og debatten udelukket.
Blogsamtaler
Blogging er ikke en øvelse i at skrive opgaver, men en øvelse i at indgå i faglige netværk, og det er en ny genre for de fleste studerende. Mange studerende forventer ikke, at det er en kompetence, de skal besidde, og derfor kræver et vellykket blogforløb, at formålet med aktiviteten gøres klart fra starten. Hvis de studerende ikke kan se formålet med at blogge, vælger de naturligvis at lade være.

Også underviserens rolle i blogforløb skal overvejes. Først og fremmest skal man gøre sig ejerskabet klart. En blog bør være den studerendes eget domæne. kun derved kan den personlige stemme komme til fri udfoldelse. Underviseren kan være en rollemodel i sin egen blog, men skal være sig rollen som "gæst" i den studerendes blog meget bevidst. Underviseren skal ikke rette studerendes indlæg, som var de stile, men gennem egne handlinger vise, hvordan man skaber og vedligeholder et netværk, f.eks. ved at skrive jævnlige "inkluderende" indlæg, hvor de studerendes blogindlæg fremhæves (linkes til) som eksempler på interessante synspunkter, som rejsende væsentlige spørgsmål og lignende. Nøjagtig samme adfærd som en underviser har i en klasserumsdiskussion. Her inkluderes blot de studerendes skriftlige indlæg i diskussionen.

Den studerendes ejeskab til bloggen understreges, hvis bloggen oprettes på et af de mange gratis blogsteder, der findes på nettet. Hvis man forventer, at de studerende arbejder virkeligt seriøst og personligt med bloggen, skal de kunne tage den med sig efter endt studie. Hvis den ligger i institutionens LMS eller på institutonens server, bliver de afskåret fra adgangen til den før eller siden. Det er demotiverende.
At bloggen er offentlig giver desuden mulighed for kommentarer fra verden udenfor institutionen, jævnfør ovenstående eksempel, hvor såvel forhenværende studerende som underviserens eget faglige netværk deltog - omend kun respektfuldt på sidelinien og ikke direkte i de studerendes debat.

Ikke mindst i blended learning forløb har blogs vist sig at være værdifulde. Alt for ofte får den skriftlige kommunikation i netperioder karakter af aflevering af skriftlige opgaver eller rådgivning (spørgsmål/svar). Ved at anvende proces- og reflektionsværktøjer som f.eks. blogs får dialogen langt bedre vilkår.

Blog indeks

100 Best Blogs for Teachers of the Future
Making Teachers Nerdy

Blog søgemaskiner

Technorati
Google Blog Search
Bloggernity

Anbefalede blogs

apophenia
Confessions of an Aca-Fan
elearnspace
My PhD Blog
it i Folkeskolen
weblogg-ed
opemeducator
NB. Bemærk kommentarerne (til de enkelte blogindlæg). Der er ofte interessante tekter også i blogkommentarerne.
Det er ikke blogteknologien i sig selv, der gør blogs til Web 2.0 teknologier, eksempelvis er der slet intet kommentarfelt i Googles officielle blog og man kun med fuld ret spørge: Er Googles blog egentlig en blog eller bare et wibsite?

Sammenlign forskellige blogteknologier

WeblogMatrix

Tutorials til Blogger.com

Hjælpefunktionen i Blogger.com er omfattende og findes på flere sprog
YouTube video Blogger Tutorial - How to Start Blogging with Blogger
- én blandt mange. Søg på "blogger tutorial" på YouTube for at finde flere.
Blogger tutorial i .pdf format
NB. Blogger har for ganske nylig ændre udseende en smule, så ovenstående tutorials kan ikke tages helt bogstaveligt. Der er desværre endnu ikke nye tutorials på nettet (eller YouTube) ved starten af dette kursus (januar 2012), men Blogger.com egen "Hjælp" (altid nederst på websitet) er selvfølgelig opdateret.

Kuriositeter

Blogging er nu så udbredt et fænomen, at ordet blog har bøjningsformer, også på dansk. Aktiviteten hedder "at blogge", og den, der skriver en blog kaldes "en blogger". Der er endda en meget berømt blog, der ironiserer over fænomenet blog: The dullest blog in the world" . Bloggeren, Dave Walker, gør grin med bloggen som dagbogsgenre og skriver trivialiteter som f.eks.:
A light in one of the rooms of my house was on. I decided that I didn’t need the light on any longer. I pressed the light switch thereby turning off the light.
(March 16th, 2004 ). Ikke den mest ophidsende tekst, men ikke desto mindre har den fået 51 kommentarer :)