Afslutning


Du er nu nået til kursusafslutningen, men måske skulle du for en sikkerheds skyld tjekke undervisningsplanen for at sikre dig, at du er færdig med alle opgaverne, mens den sikkert virkede overvældende og uoverskuelig, da du startede, vil du utvivlsom nu hurtigt kunne se, om du har hængepartier, der lige skal binde op på.

Det er utvivlsomt meget forskelligt, hvad deltagerne i forløbet har fået ud af det. Dit udgangspunkt har haft stor betydning undervejs, men vi håber at uanset udgangspunkt, så har der været spændende ting at lære undervejs, lige som vi håber alle er blevet udfordret, men ingen er gået i knæ.

Vi, dine vejledere, vil sige tak for din tid, men vi håber også, at du ikke forlader netværket, men af og tíl vender tilbage
  • for at hente undervisningsmateriale til din egen undervisning
  • for at hente inspiration
  • for at bidrage til netværket ved f.eks. at lægge ressourcer ind

Evaluering
TabelGif.gif
maps-online-community_432_.jpgexternal image 88x31.png
Content on this site is licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 License