print this page

Opgave 12 Wikipedia

Formålet med denne opgave er at få personlig erfaring med at arbejde med den arbejdsform, der er det helt centrale i Web 2.0: læs -> skriv -> deltag.
Vi har valgt at lade opgaven være deltagelse i et allerede velfungerende projekt, encyclopædien Wikipedia,da fordelene ved at deltage i et "rigtigt" projekt og ikke et "somom" projekt er store. En overvejelse, det er værd at gøre sig i alle undervisningssituationer. hvorfor oprette et lukket wikiprojekt om 2. verdenskrig i faget historie i X-klasse på Y-skole, når både motivation og ambitionsniveau stiger ved at deltage i et offentligt netværk sammen med engagerede deltagere udenfor den snævre uddannelsessektor?

Læs teksten Wikipedia

1. Opret dig som bruger i Wikipediaen
2. Udforsk mulighederne i de faneblade, der er fremkommet, når du er logget ind: artikel, diskussion, redigér, historik, flyt og overvåg
3. Læs følgende sider under "Deltagelse"

Opgave 1 består at du skal yde dit bidrag til Wikipediaen. Du kan vælge at bidrage på forskellige måder:
  • Du kan enten skrive en ny artikel i Wikipediaen
  • eller du kan lave en tilføjelse til en eksisterende artikel
  • eller en rettelse i en eksisterende artikel.
NB. Hvis du vil lægge billeder eller video ind i en artikel, skal loven om ophavsret selvfølgelig overholdes.

Wikipedias hjælpeguide for begyndere
wikipedia-logo.jpg

Forslag

Som nævnt er der ikke én bestemt måde du skal bidrage til Wikipediaen, og det følgende er ikke opgaver, du skal løse, men forslag til, hvad du kan gøre. Du kan også blot bruge forslagene som inspiration til din egen ide til at bidrage. Formålet er, at du bidrager, ikke at definere, hvordan, du bidrager.

Da du er beskæftiget med uddannelse, har du selvfølgelig en interesse i at Wikipedia artiklerne om uddannelsesrelaterede emner har en god kvalitet. Her må man konstatere, at den danske Wikipedia generelt ikke har særligt gode artikler om pædagogik, eksempelvis kunne disse sider trænge til bedre tekster:

Du kan også vælge at bidrage til en artikel om dit lokalområde. De fleste byer har allerede en Wikipedia artikel, se f.eks.
men måske har du en oplysning, der ikke er med allerede, og som du kan bidrage med.
På Lejres side kan du se, at der engang var et opslag på "Allerslev skole". det er nu slettet, men måske kunne dit bidrag til Wikipediaen være an artikel om din skole/uddannelsessted. Der er nogle folkeskoler, men ikke alle er lige informerende, f.eks. er opslaget på "Lindevangskolen" næsten komisk.
.
De fleste professionshøjskoler har en Wikipediaside, men indholdet er ofte meget sparsomt. her ligger også en oplagt opgave.
Endnu en mulighed er at lave en artikel/bidrage til en artikel om et emne indenfor dit fag:
Men ingen siger dog, at dit bidrag skal være strengt fagligt. Det vigtigste er, at det er et enme, du ved noget om og er engageret i. En privat interesse som følgende er også en anerkendt løsning af opgaven:

Alternativt

Endelig er der muligheden at deltage i et wikipediaprojekt / flere projekter . Flere af projekterne her er indsamlingprojekter under Wikisource, Eksempelvis er et af projekterne i gang med at indsamle tekster og melodier til danske sange, hvis tekstforfatter har været død i over 70 år, eller du kan vælge at deltage i et andet wiki projektet end Wikipediaen, f.eks: OpenStreetMap.

Kun fantasien sætter grænsen!

Skriv et blogindlæg om din deltagelse i Wikipediaen og læg URL'en til dit Wikipediabidrag i blogindlægget.